DEFINIŢII:

Date cu caracter personal – orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau
identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau
indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi
factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operatiune sau set de operatiuni care se
efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi
colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea,
consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod,
alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, SC G.B.
LIFESTYLE SRL, societate inregistrata la Oficiul Comertului cu numarul J05 /1059 /2014, CUI:
33361168, cu sediul social in Municipiul Oradea, str. SF. APOSTOL ANDREI nr. 54, bloc. PC
12, ap. 1, punct de lucru: Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 14, ap. 3, Romania, Capital Social:
200 lei, tel: 0744 322 134, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru
scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru
al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Datele sunt colectate in vederea furnizarii
produselor indicate pe site-ul www.ginabutiuc.ro, precum si in scop de marketing, daca
dumneavoastra va oferiti consimtamantul in acest sens.

Este necesar sa furnizati datele, acestea fiind necesare operatiunilor de facturare si livrare a
produselor comandate. Refuzul dvs. determina imposibilitatea livrarii bunurilor comandate.
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si nu vor fi comunicate tertilor
fara acordul prealabil al dumneavoastra. Nu va vom trimite nici un fel de informari, brosuri sau
altă forma de publicitate fara acordul dumneavoastra.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor,
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti
dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa
Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 14, ap. 3, Romania, sau prin e-mail: contact@ginabutiuc.ro.
De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra nu vor fi
transferate in strainatate. 

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai
curand posibil.